Gilberto Gil e o Portunhol

PONTO DE CULTURA        CASA DO PORTUNHOL
Amigas e amigos: Saúdos de Nel Valterra. Estamos dedicando este blog a Gilberto Gil porque, con su visao e experiensia de artista internasional sentiu a nesesidade duna interlingua Latinoamericana para o Século XXI, e coa mesma espontaneidade e ousadía de creador pioneiro se atreveu a diser ante os medios que esa interlingua podría ser o Portunhol, atrevimento que ninguna outra pesoa muito mais política que artista se permitiría nunca en un cargo sacrosanto como o de Ministro de Cultura.


Choveran sobre el as críticas mordases e até os insultos daqueles que consideran a língua nasional como algo intocable e inmutable, e que nao saben, nao lembran ou nao queren lembrar os inumeraveis cambios e mesturas que os pobos deram e continuan dando ao longo dos últimos mil anos ao Latín Vulgar, a guiría do lexionario romano conquistador de Europa, da que derivan tanto o Portugués e o Espanhol como una boa lista de Línguas Románicas que sao Idiomas Ofisiais de muitas nasoes... idiomas contemplados como respetaveis e intocáveis monumentos ofisiais oxe, por cidadoes con esa mesma mentalidade conservadora.

Sao as nesesidades de intercambio e comunicasao das xentes simples do pobo as que crean e transforman as línguas sen pedir permiso aos académicos. Una língua é apenas un instrumento, un contenedor e veículo para as idéias. Sao as boas e orixinais ideias e nao o contenedor (que se é bon, se adata flexiblemente a elas), o que fas a riquesa e o prestixio duna cultura.

Un músico e cantor sabe ben isto, pois pasa seu tempo tratando de modelar e axustar as palabras e os tons a una estrutura expresiva intuitivamente escolhida, igual que un pintor axusta formas e cores. Un artista sabe que con todos os materiais que existen arredor de nós e con un pouco de xenio e dedicasao, sempre se pode criar algo melhor; sabe que todo cuanto podemos comprender e modelar coa nosa personalidade nos pertense; e sabe que estamos neste mundo para tentar cualquer tipo de renovasoes que podan contribuir a melhoralo.

Arte é tentar renovar o impacto expresivo das expresoes que xa nao nos moven.

Iso é o que estamos fasendo co Portunhol Labirinto. Queremos que deixe de ser só una maneira grasiosa de faser o palhaso ou de construir poesía surrealista, ainda que nos encantan os palhasos e o surrealismo. Mas nosa visao, como imaxinamos que pode ser a de Gilberto Gil, vai muito alén: queremos construir a lingua de Latinia, aquela que logre que todos os Latinoamericanos se entendan. Una nova lingua movente e comovente, que redefina os conseitos que ainda confunden ou conflituan a sentida auto-identificasao da populasao multiétnica e multicultural deste continente. Un idioma síntese, ben liberado de conseitos anticuados, que sirva de veículo ao paradigma da esperansa desta época, ese que dis "que un mundo novo é posible".


E nao nos importa se vai ser esta construisao ou outra a que finalmente perdure na relatividade mudante do tempo. Nos interesa o camino, que é o continuo proseso de creasao da vida, e nao a meta que é a morte, a fixasao lapidaria e a fosilisasao. O que nos importa é comensar a trabalhar e caminar na direisao do ideal, entanto que os imovilistas fican criticando aos pioneiros. O mundo foi feito polos pioneiros que seguiron sen vasilasoes a estrela guía e loca que brilou no seu interior.
Convidamos ás mentes renovadoras, sen preconseitos e realisadoras, a unirse a este experimento. A porta do Ponto está aberta.

Porque este Blog é, somente en su espítitu, un dos PONTOS DE CULTURA que a pesoa que cantou ao "Eterno Deus Mudansa" está fasilitando por todo Brasil, co criterio de que a Cultura ten que ser feita polo propio movemento espontáneo e independente dos axitadores da cultura en cada lugar, esos que sao tao molestos, as veses, para os imovilistas.

Este é, por agora, un Ponto de Cultura Virtual. Muita mais independensia. Realisamos nesta Casa Eletrónica, por su propio caráter, una obra aberta a todos os membros do coletivo intercontinental que tenhan algo que aportar. Benvidos, caminantes da creatividade.

Manuel Castelin.
Fonte: Blog en Portunhol Labirinto AmasónicoSimilares

No hay comentarios.